-2-2 ماموریت

دریافت ، انبارش، نگهداری، توزیع و فروش فرآورده های نفتی

1-2-3 اهداف کلان

·      -  انجام ماموریت با بالاترین ضریب ایمنی و کیفیت، در سایه رعایت استاندارد های سازمانی، منطقه ایی، ملی و جهانی و قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و زیست محیطی (HSE) در راستای توسعه پایدار

·        هدایت و ترویج بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع از طریق اصلاح و بهینه سازی سیستم و تجهیزات موجود

·      -  تلاش در جهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم

·     -   کاهش تصدی گری و واگذاری امور اجرایی شرکت به بخش خصوصی

·       - توسعه و تامین منابع لازم و استفاده از تجهیزات مناسب با بالاترین کارایی برای اجرایی فعالیت ها مطابق با مقررات بهداشت، ایمنی و زیست محیطی (HSE)

·        -توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش ، کار گروهی، همفکری و ایجاد خلاقیت در پرسنل، فراهم کردن محیط کار مناسب از طریق مشارکت، ایجاد کیفیت و بهره وری و افزایش بهداشت و سلامت کارکنان

·        -پیشگیری از آلودگی های آب و خاک  و هوا از طریق ایجاد زیر ساخت های مناسب و رعایت مقررات زیست محیطی در حین انجام عملیات دریافت، انبارش، نگهداری و توزیع فرآورده های نفتی

 

 

تماس با ما:

چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ اصفهان
 
صندوق پستی  : 347
تماس عمومی :  33330892-038
دورنگار :   33331608-038

تلفن مرکز مخابرات :

تلفن روابط عمومی :