آشنایی با کرونا ویروس

 

عدم انجام سفر های غیر ضروری و نحوه سوختگیری در جایگاههای سوخت با توجه به ضرورت پیشیگیری از کرونا ویروس

 برای مشاهده کلیپ اطلاع رسانی روی گوشه چپ نوار کلیک نمایید

 

 

برای مشاهده کلیپ اطلاع رسانی روی گوشه چپ نوارکلیک نمایید
مشاهده سابقه بیماری های ویروسی اپیدمی در سالهای اخیر 

 

برای مشاهده کلیپ اطلاع رسانی روی گوشه چپ نوار کلیک نمایید

 

 

برای مشاهده کلیپ اطلاع رسانی روی گوشه چپ نوار کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما:

چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ اصفهان
 
صندوق پستی  : 347
تماس عمومی :  33330892-038
دورنگار :   33331608-038

تلفن مرکز مخابرات :

تلفن روابط عمومی :