مصرف کنندگان جزء سهمیه ای نفتگاز ( بخش کشاورزی و..)

 

*مصرف کنندگانی که سهیمه تعیین شده از سوی مهندسی فراورده ها و ناحیه با توجه به دستوالعمل های تعیین سهیمه نفتگاز کمتر از 6000 لیتر باشد در ردیف مصرف کنندگان جزء ناحیه قرار می گیرند و جهت دریافت سهمیه خود به شرح ذیل اقدام می نمایند .

*متقاضیاین که سهمیه تعیین شده آنها 6000 تابیش از 6000 لیتر نفتگاز باشد در بخش مصرف کنندگان عمده بررسی میشوند .

 

1-    مراجعه به سایت سامانه درخواست فراورده به آدرس tejaratasan.ir   ( با مراجعه به کافی نت های سطح شهر) 

* اگر امکان اسکن مدارک در منزل را دارند میتوانند از اینترنت خانگی نیز جهت ثبت نام در سایت اقدام نمایند .
 


2- ثبت نام در سایت تجارت آسان و ایجاد حساب کاربری و دریافت رمز و نام کاربری
 

3-    تکمیل فرم الف از طریق سایت

4- مشتریان نفتگاز باید مجاری عرضه فعال در عرضه نفتگاز شهرستان محل سکونت خود را انتخاب نماید در این خصوص
  میتوانند جهت انتخاب مجاری عرضه ( جایگاه ها )از کارشناس مصرف کنندگان جزء ناحیه راهنمایی دریافت نماید .

5-    اسکن مدارک (کارت ملی وسایر مدارک مرتبط با تقاضا( بخش کشاورزی : اسکن دفترچه تیلر ، تراکتور و کمباین و .. در صورتی که دفترچه ماشین کشاورزی به نام شخصی دیگر می باشد متقاضی بایداز جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود نامه ای که مشخصات ماشین کشاورزی  مطابق با دفترچه و مشخصات شخص متقاضی به عناوان مالک در آن درج گردیده را اسکن نماید و اسکن کارت ماشین کشاورزی مثل کارت تراکتور  در سایت تجارت آسان )

سایر متقاضیان ( صنوف مختلف و شرکت ها و .....نیز باید  در ضمن اسکن کارت ملی خود در تجارت آسان ، سایر مدارک از دستگاه متولی مثل نامه تعیین سهمیه را اسکن نمایند  )

6-   انتخاب   دستگاه متولی  جهت تایید اولیه درخواست  (برحسب نوع درخواست 1- جهاد کشاورزی   2- صنایع و معادن   3- سازمان بازرگانی    4- آب منطقه ای    5- شیلات      6- راه و ترابری    7- سایر )


* به طور مثال مصرف کنندگان متقاضی نفتگاز در بخش کشاورزی سازمان جهاد به

 

کشاورزی را
به عنوان سازمان متولی انتخاب می نمایند .

 

  • میزان سهیمه تعیین شده بر اساس مدارک  در ناحیه طبق دستورالعمل های  پخش تایید می شود .

 

  • 7- مشتری پس از تکمیل درخواست فراورده در سایت تجارت آسان, پرینت نهایی که شماره  درخواست متقاضی و مشخصات متقاضی در آن ثبت می شود را دریافت نموده و به ناحیه مرکزی بخش  کارشناس مصرف کنندگان جزء مراجعه می نماید   

 

  • 8. مشتریان پس از تایید ناحیه به مجاری عرضه نفتگاز (جایگاه ها) انتخابی خود در سامانه با تایید ناحیه مراجعه  می نمایند و نسبت به دریافت فراورده مورد تقاضای خود اقدام می نمایند .

 


تماس با ما:

چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ اصفهان
 
صندوق پستی  : 347
تماس عمومی :  33330892-038
دورنگار :   33331608-038

تلفن مرکز مخابرات :

تلفن روابط عمومی :