مدارک تکمیل پرونده کارگاه های تولید قارچ :

1.
درخواست اینترنتی در سایت تجارت آسان

 

2. تکمیل فرم شناسایی مصرف کنندگان عمده

3.ارائه پروانه بهره برداری

4. استعلام گاز

5. استعلام برق

* ارسال استعلام برق و دریافت پاسخ ها تنها در صورت درخواست سوخت جه مصرف دیزل ژنراتورها جهت تامین برق صورت می گیرد

6. ارائه میزان تولید بر حسب تن در طول دوره


تماس با ما:

چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ اصفهان
 
صندوق پستی  : 347
تماس عمومی :  33330892-038
دورنگار :   33331608-038

تلفن مرکز مخابرات :

تلفن روابط عمومی :