مدارک مورد نیاز صنایع جهت درخواست فرآورده:

 

 

-    اصل و کپی بهره برداری معتبر


2-
    فرم الف الکترونیکی تایید شده توسط صنایع و معادن
 

3-    ارائه لیست مراحل فرایند تولید و کاتالوگ دستگاهها


4-
    تکمیل فرم شناسایی
 

تبصره 1 : در صورتی که در واحد صنعتی ،تولیداتی به غیر از موارد درج شده در پروانه ،تولید می گردد ،ارائه تایدیه سازمان صنایع و معادن برای مدت معین بلامانع می باشد.


تماس با ما:

چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ اصفهان
 
صندوق پستی  : 347
تماس عمومی :  33330892-038
دورنگار :   33331608-038

تلفن مرکز مخابرات :

تلفن روابط عمومی :