شناسنامه خدمات

 
 شناسنامه خدمت برآورد سهمیه مصرف کنندگان
   
 شناسنامه نحوه برگزاری مناقصات و ..
 
   
 شناسنامه انتقال پیمان نفتکش ها
   
 شناسنامه رسیدگی  شکایات

 

شناسنامه ارائه خدمات کارت هوشمند سوخت

 

 

شناسنامه ثبت مفقودی امثنی کارت سوخت وپیگیری 

 

 

شناسنامه حذف رمز کارت هوشمند سوخت

 

 

شناسنامه خرده فروشی بانگیرنک

 

 

شناسنامه خروج از لیست خاکستری در خصوص خودروهای نفتگاز سوز

 

 

شناسنامه سوآپ فرآورده های نفتی

 

 

شناسنامه صدور مجوز احداث جایگاه

 

 

شناسنامه فروش صادراتی به کشورهای همجوار از طریق حمل زمینی

 

 

شناسنامه فروش فرآورده های نفتی به مصرف کنندگان عمده و مجاری و اطلاع رسانی

 
 شناسنامه فروش فرآورده های نفتی به مجاری عرضه و مصرف کنندهای عمده و جزء
 

 

شناسنامه خدمات فروش مرزی

 

تماس با ما:

چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 5 جاده شهرکرد _ اصفهان
 
صندوق پستی  : 347
تماس عمومی :  33330892-038
دورنگار :   33331608-038

تلفن مرکز مخابرات :

تلفن روابط عمومی :