مدارک تکمیل پرونده کارگاه های تولید قارچ :

1.
درخواست اینترنتی در سایت تجارت آسان

 

2. تکمیل فرم شناسایی مصرف کنندگان عمده

3.ارائه پروانه بهره برداری

4. استعلام گاز

5. استعلام برق

* ارسال استعلام برق و دریافت پاسخ ها تنها در صورت درخواست سوخت جه مصرف دیزل ژنراتورها جهت تامین برق صورت می گیرد

6. ارائه میزان تولید بر حسب تن در طول دوره


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.